Spelregels Bandstoten
1 Bij een remise partij wordt er een "halve" partij gespeeld.
2 De spelers spelen dan 20 % van hun gemiddelde.
3 Hiervoor wordt opnieuw getrokken voor wie het mag zeggen om te beginnen.
4 In deze partij is er geen nabeurt.
5 Bij vastleggen van de stootbal aan de tegenstander wordt de bal van de tegenstander
op het middenacquit gelegd.
6 Bij vastleggen aan rood, dan legt men de rode bal op het bovenacquit.
7 Bij uitspringen van de stootbal wordt deze op het beneden middenacquit gelegd.
8 Bij uitspringen van de rode of de bal van de tegenstander zie punt 5 en 6.
9 Is een van de acquits versperd, dan neem je de acquit van de bal die de
eigenlijke acquit verspert.
10 Dus nooit volledig opleggen, maar alleen de uitspringende of de ballen die 
vast liggen op de beschreven positie neerleggen.