Nieuwe leden

Om lid te worden van de biljartclub "V.T.B." te Groot-Ammers dient men tenminste 16 jaar oud te zijn

Nieuwe leden kunnen zich melden bij de secretaris

Bij de jaarvergadering wordt schriftelijk gestemd over toelating

Nieuwe donateurs kunnen zich melden bij de wedstrijdleider, deze houd een maximum aan van rond de 200 donateurs